CENTRUM ANALIZ PRZESTRZENNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Projekt ZSIN 2 (Faza II) stanowi kontynuację projektu ZSIN (Faza I) realizowanego w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt umożliwia usprawnienie wielu procesów realizowanych zarówno przez administrację publiczną jak i wybrane podmioty wykorzystujące informacje o nieruchomościach. Czytaj więcej...